SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar planı hakkında kamuoyunu bilgilendirme

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Adana ili Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi 2259 ada 2 no’lu, 2260 ada 2 no'lu, 2261 ada 1 no'lu ve 2262 ada 1 no'lu parselleri kapsayan alanda Seyhan Belediye Encümeninin 07/08/2019 tarih 689 sayılı kararı ile, 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. Maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesine istinaden kısmi arsa ve arazi düzenlemesi işi yapılmıştır. Parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğün’de bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi sonunda parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri kesinleşecektir.

İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR