VİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir

VİZE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152539
Şehir : Kırklareli / Vize
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Mirasçılar

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Vize Tapu Müdürlüğünden
İLANEN DUYURULUR

(Miras Ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.)

Kıyıköy Kasabası 147 ada 23 parsel nolu taşınmazın Tamamı, Kıyıköy Kasabası 160 ada 25 parsel nolu taşınmazın 1/2 hissesi verasete iştirakli olarak Nurettin GÖK, Selahattin GÖK, Nursen ÖZEN, Birsen ÖZHAN, Sebahattin GÖK, Alaattin GÖK, Gülsen TAŞKIN (GÖK), Hacer GÖK, Gülay PITIRLI ve Turgay GÖK adlarına kayıtlı iken; Saray Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 21/01/2008 tarih 2008/1 Esas - 2008/12 Karar sayılı ve Vize Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 02/09/2002 tarih 2002/332 Esas – 2002/317 Karar sayılı veraset belgelerine istinaden mirasçılardan, Nurettin GÖK, Selahattin GÖK,Sebahattin GÖK, Alaattin GÖK, Hacer GÖK, Gülay PITIRLI ve Turgay GÖK bizzat 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir.
Bu nedenle Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

Elif MORALAR
Tapu Müdürü

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR