ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nazım imar planı değişikliği hakkında kamuoyunu bilgilendirme

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01088420
Şehir : Antalya / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA EKSPRES 22.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

3194 Sayılı İmar Kanununun 8, 19. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarihli toplantısında görüşülerek uygun bulunan;

 1. Muratpaşa İlçesi, Konuksever Mahallesi 4438 ada 2.3.4, 4440 ada 5 parsel, 4463 ada 16,17, 4464 ada 16, 17, 4490 ada 5, 6, 4491 ada 8, 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin Antalya 3.İdare Mahkemesi 2017/1508 E. 2019/281 K. sayılı kararı ile iptal olan kısmında mahkeme kararının yerine getirilmesi ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 2. Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde 4438 ada 2,3,4 4440 ada 5 4463 ada 16,17 4464 ada 16,17 4490 ada 5,6 4491 ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 10.12.2013 tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararı sonrasında plansız kalan bölgenin ticaret alanı olarak planlanması ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.

 3. Aksu Belediyesi sınırları içerinde Altıntaş Mahallesinde yer alan yaklaşık 30 ha alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.

 4. Aksu Belediyesi sınırları içerinde Altıntaş Mahallesinde yer alan yaklaşık 30 ha alanda düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu.

 5. Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Güzelbağ Mahallesi 105 ada 552 parselde yer alan ikinci konut alanı ve park alanlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği.

 6. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Altınova Orta Mahallesi, 25083 ada batısındaki park alanının yeniden düzenlenmesi ve kültürel tesis alanı planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu.

 7. Kepez Belediye sınırları içerisinde yer alan Altınova Menderes Mahallesi 28295 ada 22 parselin eğitim alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.

 8. Kepez Belediyesi, Varsak bölgesi, Altıayak, Varsak Esentepe, Zeytinlik ve Gaziler Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Revizyonuna yapılan itirazların kısmen kabulüne yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu.

 9. Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Taşkesiği Mahallesi 1935 parsel ve çevresinin Enerji Üretim Alanı (GES) planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.

 10. Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan İmrahor Mahallesi, 224 ada 1 parseldeki spor alanı ile Yeni Mahalledeki 1053 ada 1 parselin güneydoğusundaki tescil harici alandaki Oyun Alanının yer değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 11. Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Bağlık Mahallesi, 46 ada 1 parselin Resmi Kurum Alanından Kamu Hizmet Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 12. Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Demirciler Mahallesi 145 ada 3 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı Üretim Tesisi)” ve “İkinci Derece Yol” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı.

 13. Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi 1831 ada 20 parselin “Konut Alanı”ndan “Turizm Alanı”na dönüştürülerek nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 14. Aksu Belediye sınırları içerisinde bulunan, Altıntaş Mahallesi 15338 ada 5 parsel ve 15339 ada 1 parsel arasından geçen 15 metrelik yolun güneye kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

 15. Gazipaşa Belediye sınırları içerisinde bulunan, İstiklal Mahallesi 351 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsellerin “Gelişme Konut Alanı” kullanımından “Ticaret – Turizm Karma Kullanım Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği.

 16. Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Başköy Mahallesi 29496 ada 1 parselin “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 17. Kumluca Belediye sınırları içerisinde, Mavikent (Yenice) Mahallesi 2063 parselin, Konut Alanından Özel Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 18. Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık Mahallesi, 589 ada 1 ve 2 parselde düzenleme yapılarak bir kısmında Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı, Ticaret-Konut Karma Kullanım Alanı ve Toplu İşyeri planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği.

 19. Muratpaşa Belediyesi, Tahılpazarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3338 ada 3 parselde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarih ve 971 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın kabul edilmesi sebebiyle parselin “Ticaret Alanı”ndan “Konut Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği konuları ile,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesi’nin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kalan kısmında hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itirazlar doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı,

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Kemer İlçesi, Tekirova Mahallesi’nin Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları dışında kalan kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan kabul edilen itirazlar doğrultusunda yeniden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı konuları.

Planlama Şube Müdürlüğü ilan panosunda gazete yayın tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR