KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927423
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MESAJ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Arke Kerestecilik San. ve Tic. A.Ş.

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzde ********** Vergi Kimlik Numaralı Arke Kerestecilik San. ve Tic. A.Ş. adına işlem gören 17220400IM003953 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi ile alakalı olarak, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 5 inci maddesinin 1/g fıkrası kapsamında Asgari Ücret Tarifesi altında hizmet veren her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanunu'nun 241/1 inci maddesi uyarınca 15.08.2018 tarihli, 18220400CK000314 sayılı Ceza Kararı uygulanmış olup, ceza kararı firmanın/şahsın bilinen adresinde bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Söz konusu ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde itiraz hakkının bulunduğu, söz konusu ceza kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ödenmesini, 1 (ay) içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6 ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince uzlaşma hakkının olduğu, ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR