HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (GTB)

Ödeme emrinin ilanen tebliği

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ (GTB)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036086
Şehir : İstanbul / Üsküdar
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
ATLAS GEMİ VE MAKİNA SAN.TİC LTD. ŞTİ. hk. ödeme emri
Tebligat Muhatabı
:
Zekeriya GÜNDOĞDU

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN TEBLİGAT

Bölge Müdürlüğümüzün 18.12.2016 tarih 285292149 sayılı yazıları ekinde alınan Sayıştay Başdenetçisi Hüseyin YILDIZ'ın 17.02.2016 tarih sayılı raporunda Ekonomi Bakanlığı tarafından iptal edilen ATLAS GEMİ VE MAKİNA SAN.TİC LTD. ŞTİ. adına tanzimli 04.01.2006 tarihli 82418 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Müdürlüğümüzce tescilli 01.02.2008/IM008143 tarih/sayılı beyanname ile ithal edilen makina teçhizat için uygulanan destek unsurlarının geri alınması gerektiği bildirildiğinden ithalat esnasında yararlanılan muafiyetlerin geri alınması için tahakkuk çıkartılmıştır. Ancak söz konusu firmanın iflas ettiği ve iflas masasının kapanması nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul Hakkında Kanunun 35. Maddesi hükmünce Limited Şirket Müdürlerinden Zekeriya GÜNDOĞDU’ya tebliği ve tahsili için 04.05.2016/15750381 tarih/sayılı yazımız bilinen ve kayıtlı adresine gönderilmesine rağmen tüm tebliğ mazbataları geri geldiğinden söz konusu Kamu Alacağının tebliği ve tahsili için; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. Maddeleri gereğince 03.05.2018/34046002 tarih/sayılı yazımız 12.06.2018 sayılı Ulusal ve Yerel yayın yapan gazetede ilanen tebliğ edilmiştir. Ancak bugüne kadar Zekeriya GÜNDOĞDU tarafından Müdürlüğümüze herhangi bir başvuru yapılmadığından bahse konu beyannameye isabet eden: KDV :11.535,45-TL, KKDF: 1.549,15-TL (Gecikme Faizi tahsilat sırasında hesaplanacaktır.) olmak üzere Toplam:13.084,60-TL kamu alacağının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulu Hakkında Kanunun 55. maddesine istinaden düzenlenen ÖDEME EMRİ ve ödeme anında hesaplanacak gecikme faizinin tahsil edilmesi gerektiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28. 29. ve 30. maddeleri gereğince iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra söz konusu tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kamu alacağının ödenmesi gerektiği, aksi halde 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde cebri tahsilat takibine devam edileceği ilanen tebliğ olunur

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR