BOĞAZKALE KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödeme emrinin ilanen tebliği

BOĞAZKALE KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01068375
Şehir : Çorum / Boğazkale
Yayınlandığı Gazeteler

SUNGURLU''NUN SESİ 17.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
MAJİDI SAYED EKRAMVDDİN,YAQUBİ MOHAMMAD AYOUB,HÜSEYİN CEMALİ,MUHAMMED TAC

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BOĞAZKALE KAYMAKAMLIĞI
MAL MÜDÜRLÜĞÜ
İLANEN DUYURULUR

Vergi /TC Kimlik Numarası

Adı Soyadı / Ünvanı

Bilinen Adresi

Dönemi

Verginin

Belgenin

Ana Vergi Kodu

Miktarı

Nev'i

Takip Dosya No

9109005

MAJİDI SAYED EKRAMVDDİN

AFGANİSTAN

201901201912

9109

3.549,00 TL

Ödeme Emri

2019052114mPl0000002

9109005

YAQUBİ MOHAMMAD AYOUB

AFGANİSTAN

201901201912

9109

3.549,00 TL

Ödeme Emri

2019052114mPl0000003

9109005

HÜSEYİN CEMALİ

AFGANİSTAN

201901201912

9109

3.549,00 TL

Ödeme Emri

2019092566mPl0000001

9109005

MUHAMMED TAC

AFGANİSTAN

201901201912

9109

3.549,00 TL

Ödeme Emri

2019092566mPl0000002

Boğazkale Mal Müdürlüğü'nün mükelleflerinden olup yukarıda ad, soyad ve unvanları yazılı şahıslar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gereğince düzenlenen belgeler, ilgililerin bilinen adresleri bulunmadığından yada bilinen en son adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesinde ve 104. maddenin 3 numaralı bendinde tebliğ konusu her biri için ayrı ayrı olmak üzere 2.700,00 TL den az vergi ve cezalar vergi dairesinin ilan yazısını tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır ve askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan ile yapılan tebliğin konusu VUK’nun 104/3 maddesince, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır. Bu tarihten sonra aynı Kanunun 106. maddesine göre ilgililere ilan tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay içerisinde Boğazkale Mal Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine bir ay süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay içerisinde Mal Müdürlüğüne müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ay sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR