AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SAN.A.Ş

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SAN.A.Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065545
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÖKSU 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
07.11.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


AKTER AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN16. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISIŞirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait hissedarlar 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07 KASIM 2019 tarihinde PERŞEMBE günü saat 14:00’ da Pirireis Mah. İsmet İnönü Bulvarı No: 45 -Mersin ( Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası) adresinde yapılacaktır.

Şirketin 2018 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı ile Yönetim Kurulu Raporları 22 EKİM 2019 tarihinden itibaren Mersin Deniz Ticaret Odası Hizmet Binası’nda hissedarların incelemesine sunulacaktır.

Toplantıda kendilerini bir vekil vasıtası ile temsil ettirmek isteyen hissedarlarımız, ekte örneği verilen Vekâletnameyi doldurarak Noter’den tasdik ettirecekler veya Noter tasdikli imza sirkülerini Vekâletname’ye ekleyerek, toplantıda hazır bulunacaklardır. Vekaletname, müştereken/münferiden temsil yetkisine göre vekaletnameyi veren şirketin yetkili temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanacaktır. Anonim Şirketlerde, genel kurul toplantısında temsilci görevlendirilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı alınacak, karar vekaletnameye eklenecektir.
Limited Şirketlerde, genel kurul toplantısında temsilci görevlendirilmesi halinde Ortaklar Kurulu kararı alınacak, karar vekaletnameye eklenecektir.
Şirketler tarafından sunulan vekaletnamelerde, mutlaka şirket kaşesi bulunacaktır.

Toplantı gündemi aşağıdadır.

16.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Başkanlık Divanının teşkili ve Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi,
2.2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Kar / Zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması,
3.Yönetim Kurulunun aklanması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tesbiti.
5. T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile şirketimiz arasında akdedilen 15.09.2003 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile şirketimize devredilen Taşucu-SEKA Liman Sahasının Tersane amaçlı ayrılan bölümündeki yatırımımızın, 2016 yılında Çevre Bakanlığına müracaatta bulanduğumuz ÇED belgesi süreci olumlu bir şekilde sona ermiş olup, 08.05.2019 tarihili Çevre ve Şehircilik Bakanlıklardan gelen yazı ile “Tersane Alanı“ adlı projemize “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu“ kararı verilmiş “ÇED Olumlu Belgesi“ firmamıza iletilmiştir. Diğer taraftan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının çalışmaları tamamlanmış ve Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 08.11.2018 tarihi itibatiyle planların ve gerekli belgelerin içerisinde bulunduğu dosya teslim edilmiş, incelemeler yapıldıktan sonra eksik görülmeyen dosyamız Bakanlığa sunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce, ilgili tüm Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar ve ilgili Belediyelere görüşe sunulan dosyamız, halen görüşlerin tamamlanması aşamasındadır. Buna göre İmar planında da son aşamaya gelinmiş bulunmaktadır.
Söz konusu Tersane alanında planlanan yatırımın yapılmasını ve ayrıca alınacak yeni kararlar çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilgili Bakanlıklar, Özelleştirme idaresi, Kurum ve kuruluşlar, idareler ile de görüşme yapmak, Fon idareleri ve Bankalardan yatırım fonu temin amacıyla görüşmelerde ve araştırmalarda bulunmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Ortaklıktan çıkmak isteyen veya 3. şahısa payını satmak isteyen ortak olması durumunda bağımsız denetim şirketleri, KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından onaylanmış denetçi, YMM, vb. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından hisse ve şirket değerlemesi yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
tasarrufumuz altındaki sahanın kısmen ya da tamamen 3. Şahısların kullanımına/tasarrufuna izin verilmesi, sahanın liman işletmesi ile birlikte kısmen ya da tamamen kullanılması hususlarının görüşülmesi, alınacak yeni kararlar çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilgili Bakanlıklar, Özelleştirme idaresi, Kurum ve kuruluşlar, idareler ile de görüşme yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi.
7.Dilek ve temenniler.

Jozef ATAT Atahan ÇUKUROVA
Yön. Kur. Bşk. Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
07.11.2019

VEKALETNAME

AKTER – AKDENİZ TAŞUCU GEMİ SANAYİ A.Ş.


Hissedarı bulunduğumuz AKTER Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş. ‘ nin 07 KASIM .2019 tarihinde PERŞEMBE günü saat 14:00’ da Pirireis Mh. İsmet İnönü Bulvarı No:45 Mersin adresinde yapılacak 16. Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi/beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ...............................................................’ nu vekil tayin ediyoruz/ediyorum.


VEKALETİ VEREN
İsim/Ünvan - Kaşe-İmza
VEKALET VEREN :

a)Hisse Adedi :

b)Sermaye Miktarı :

c)Oy Miktarı :

d)Adresi :

NOT: 1-Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir. (Vekaletname, müştereken/münferiden temsil yetkisine göre vekaletnameyi veren şirketin yetkili temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanacak)
2-Anonim Şirketlerde, genel kurul toplantısında temsilci görevlendirilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı alınacak, karar vekaletnameye eklenecektir.
3-Limited Şirketlerde, genel kurul toplantısında temsilci görevlendirilmesi halinde Ortaklar Kurulu kararı alınacak, karar vekaletnameye eklenecektir.
4- Şirketler tarafından sunulan vekaletnamelerde, mutlaka şirket kaşesi bulunacaktır.Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR