ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070452
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Şirket Ortakları
Toplantı Tarihi
:
13.11.2019 15:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ABS ALÇI VE BLOK SAN. A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN’DAN

18.10.2019

Şirketimizin kısmi bölünmesine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 15.00’da “Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:6/1 Ataşehir/İSTANBUL”adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK’nun 35 ve 414.maddelerine göre ilanlı olarak yapılacaktır. Kısmi Bölünme işlemleri kapsamında; Bölünme Planı, Bölünme Raporu ,son üç yılın inansal tabloları ve son üç yılın faaliyet raporları iki ay öncesinden şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır olmakla, sayın ortaklarımızın Genel Kurul toplantısında hazır bulunmalarını, toplantıya iştirak edemeyeceklerin yine ekte aşağıda çıkarılan örneği bulunan vekaletname ile vekil tayin ederek toplantıya teşrifleri rica olunur.
Genel kurul toplantımıza ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Posta Gazetesinde çıkacaktır.
Saygılarımızla,

ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Tayfun ÖZYÖNÜM Mehmet Nafi BALDUDAK
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

ABS ALÇI VE BLOK SAN. A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Başkanlık Divanı seçimi ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Bölünme Planının genel kurulun onayına sunulması,
3. Söz konusu Bölünme Planı doğrultusunda; Mali Tespit Raporu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamındaki Kısmi Bölünmeyle ilgili mevzuat gereğince; sermaye azaltımı ve artırımı işlemleri ile ilgili olarak yönetim Kurulunca
hazırlanan tadil tasarısının görüşülmesi ve tasdiki,
4. Dilek ve temenniler.


VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin13 Kasım 2019 Çarşambagünü saat 15.00’ da “Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad. No:6/1 Ataşehir/İSTANBUL”yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu’nda beni temsil etmeye ve
gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn …………………………… ………….’i vekil tayin ettim.

Vekalet Veren
……………………..
VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :…………… TL
Hisse Adedi :……………….
Oy Miktarı :……………..
Adresi : …………………………………………………………………….......

İlan Görselleri
Olağan Genel Kurul toplantısına davet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR