ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.

Olağan Genel Kurul toplantısına davet

ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01082534
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
04.12.2019 18:30

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ESKİŞEHİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 13288
Mersis No:0-6850-4983-5500014
Ticaret Unvanı

ÖZEL ÜMİT SAĞLIK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ


Ticari Adresi: Kurtuluş Mah. Asarcıklı Caddesi No: 94/A MERKEZ /ESKİŞEHİR
Genel Kurul Toplantısına Davet;


Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/11/2019 tarihli almış olduğu karar istinaden; 04/12/2019 tarihinde, saat: 18:30’da,Batıkent Mah. Gerekli Sok.No:13 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, (Bilanço, Gelir Tablosu)Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN İBRAHİM DOLU
ÜYE SELİM MURAT ÜRER

GÜNDEM:
1-Açılış,
2-Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalama yetkisinin verilmesi,
3-2018 Yılına ait Yönetim Kurulunca hazırlanan, Faaliyet Raporunun okunması,
4-2018 yılı Finansal Tablolarının Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,
5-2018 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi, kabulü; 2018 yılı Finansal Tablolarının müzakeresi, kabulü ve Yönetim Kurulunun ibrası.
6-2018 yılı Bağımsız Denetim Raporuna ait görüşün okunması,
7-2018 yılı Kârının dağıtılıp dağıtılmaması hususunda karar verilmesi,
8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9-Dilek Temenniler ve kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz…………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.................................................’nutemsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR