EGE ENERJİ ENTEGRE TARIM VE GIDA SAN. TİC. AŞ.

Olağan genel kurul toplantısına davet

EGE ENERJİ ENTEGRE TARIM VE GIDA SAN. TİC. AŞ.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01173582
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 18.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
üyeler.
Toplantı Tarihi
:
24.07.2020 10:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EGE ENERJİ ENTEGRE TARIM VE GIDA SAN.TİC. A.Ş.’NİN 24.07.2020
TARİHİNDE SAAT 10.00’da ADNAN MENDERES MAH.MUĞLA KARAYOLU BİZİM APT. NO:7 K:1 D:1 - AYDIN ADRESİNDE YAPILACAK OLAN
2019 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
DAVET


GÜNDEM :

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
  3. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
  4. 2019 yılı Bilanço ve kâr zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ibrasının karara bağlanması,
  6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
  7. 2019 faaliyet yılına ait şirket karının dağıtımı konusunun müzakere edilerek karara bağlanması,
  8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim gibi hakların belirlenmesi ve karara bağlanması,
  9. Dilek ve Temenniler,
  10. Kapanış.

Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi şirket merkezi Adnan Menderes Mah. Muğla Karayolu Bizim Apt. No:7 K:1 D:1 Merkez/AYDIN adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Toplantıya katılamayacak olan hissedarlarımızın kendilerini aşağıda belirtilen vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenecek vekâletname yolu ile genel kurulda kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür. Şirketimizde TTK m.428 uyarınca belirlenmiş bir yetkili temsilci bulunmamaktadır.
Vekâletname Örneği:
Hissedarı bulunduğum Ege Enerji Entegre Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş 'nin 24.07.2020 tarihinde Adnan Menderes Mahallesi Muğla Karayolu Bizim Apt. No:7 K: 1 D: 1 Aydın adresinde saat: 10.00’da gerçekleştirilecek 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için tüm kanuni hak ve vecibeleri tarafıma ait olmak üzere münferiden mezun ve yetkili olmak üzere adıma oy kullanmaya ………………..'ı vekil tayin ettim.
Vekâleti Verenin :
Adı Soyadı, Tarih, İmza :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Adedi :
Adresi :

Not: Vekâletname noter tasdikli olacaktır. Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
YÖNETİM KURULU

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR