AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A. Ş.

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A. Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188298
Şehir : Bursa / Gürsu
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 09.07.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üye ve ortaklar
Toplantı Tarihi
:
29.07.2020 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 14.00’ de Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu / BURSA adresindeki Şirketimiz Yönetim Merkezinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak Pay Sahibi Ortaklarımızın, pay senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösterir belgelerini toplantı gününden en az bir hafta önce Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü’ ne tevdii ederek Giriş Kartı almaları gerekmektedir.

2019 Yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kâr – Zarar Hesapları Raporu toplantıdan 15 gün evvel şirketimiz yönetim merkezinde sayın ortaklarımızın tetkikine hazır olacaktır.
Pay Sahibi özel veya tüzel kişi ortaklarımız toplantıda kendilerini temsilci aracılığı ile temsil ettirebileceklerdir. Bu amaçla düzenlenen vekâletname örneği aşağıdadır. Vekâletnamelerin noter tasdikli olması veya noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti veren hissedarın noterden tasdikli imza sirküsü ilave edilerek toplantıdan en geç bir saat önce Şirket Yönetim Merkezine tevdii gerekmektedir.

Yönetim Kurulu


AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ( 2019 )

GÜNDEM

1. Genel Kurul Başkanlık Heyetinin seçimi

2. Genel Kurul Başkanlık Heyetine toplantı zaptını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi

3. 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr – Zarar Hesapları ile ilgili raporun okunması.

4. 2019 yılına ait bağımsız denetim firmasının hazırlamış olduğu denetim raporunun okunması.

5. Genel Kurula okunan 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço, Kâr – Zarar Hesapları ile ilgili raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı olarak karar alınması.

6. 2019 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.

7. 2019 yılı için bağımsız denetim firmasının ibrası.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve seçimi.

9. 2020 yılı için bağımsız denetim firmasının tespiti.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.

11. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı hususlar hakkında Yönetim Kurulu Üyelerine mezuniyet verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması.

12. Dilek ve Temenniler.

Vekâletname Örneği
Pay sahibi olduğum AROMA Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii Anonim Şirketi’ nin 29.07.2020 tarihinde saat: 14:00'da Yenidoğan OSB Mah. Atatürk Cad. No.232 Gürsu / BURSA adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/tüzel kişiliğimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………….................................................’nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti Veren
Sermaye Miktarı : İsim/Unvanı :
Hisse Adedi : İmza :
Oy Miktarı : Tarih :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdikli olması ayrıca imza sirküleri ile tüzel kişilerde yetki belgesinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR