BELKÖY BELDİBİ TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A. Ş

Olağanüstü genel kurul toplantısına davet

BELKÖY BELDİBİ TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A. Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01046972
Şehir : Antalya / Kemer
Semt-Mahalle : BELDİBİ MAH. / GÖYNÜK
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 05.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
2019 yılı Olağanüstü  Genel Kurul toplantısı
Tebligat Muhatabı
:
Şirket hissedarları ,İlgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
28.09.2019 13:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELKÖY ANTALYA BELDİBİ TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ


(KEMER VERGİ DAİRESİ : **********)
Şirketimizin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28.09.2019 Cumartesi günü saat 13:00’de, Antalya Kemer İlçesi, Göynük Mahallesi, Başkomutan Atatürk Caddesi No:135 CRYSTAL FLORA BEACH TATİL KÖYÜ tesislerinde yapılacaktır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  2. Ana sözleşmenin “KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI ” başlıklı 15.nci maddesi ile ilgili ana sözleşme tadil tasarısının görüşülüp karara bağlanması.
  3. Dilek ve temenniler,
  4. Kapanış.


BELKÖY ANTALYA BELDİBİ TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKİL:
MADDE -15 : KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlerinin indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.Bu suretle meydana gelecek kardan evvela % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktarda çıkarılır.

Geri kalan kısım genel kurulun tesbit edeceği şekilde ve surette dağıtılır. Kurucular ve yönetim kurulu üyeleri ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 3 numaralı bendinin gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyaç akçesine eklenir.
YENİ ŞEKİL:
MADDE-15: KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın % 50’si şirketin ileride doğacak otel inşaatını yenileme, tahsis payı ve buna benzer ödemelerinde kullanılmak üzere özel bir fonda tutulur. Kalan kısmın % 5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmın dağıtılıp dağıtılmayacağına, dağıtılacaksa ne şekilde olacağına genel kurulun tespit edeceği şekil ve surete bağlıdır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR