ERGANİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet

ERGANİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128603
Şehir : Diyarbakır / Ergani
Yayınlandığı Gazeteler

ERGANİ HABER 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
18.02.2020 10:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONGRE İLANI

Diyarbakır İli Ergani İlçesi Süt Üreticileri Birliği 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.02.2020 tarihinde saat 10.00' de Birliğin Binasında yapılacaktır.
Toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanmaması durumunda 2. toplantı, çoğunluk aranmaksızın 03.03.2020 tarihinde aynı adres ve aynı saatte gerçekleştirilecektir.
Bütün üyelerimizin toplantıya katılmaları rica olunur.
ERGANİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2020 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA TOPLANTISINA AİT İLAN VE GÜNDEMİ.
1- Açılış ve Yoklama.
2- Divan Heyeti Seçimi.
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması.
4- Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması.
5- Bilançonun ve Gelir - Gider Tablolarının okunup aklanması.
6- Yönetim Kurulunun İbrası ve denetim kurullarının ibrası.
7- 2020 Yılı tahmini bütçesinin belirlenmesi ve harcama yetkisinin yönetim Kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi.
8- Her türlü proje konusu seçimi ve değişikliği konusunda yetkinin yönetim kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi.
9- Yeni ortak alımı ve ortaklık vasıflarını kaybeden ortakların üyelikten ortaklıktan çıkarılması konusunda yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi.
10- Birliğin çalışma konularına giren konularda, Birliğin çalışma bölgesi içerisinde her türlü arazinin alınıp-satılması, kiralanması ve üyelere tahsisi konusunda yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi.
11- Uygulanacak Proje ile ilgili her türlü iş ve işlemler ile İşletme Kredisi alımı konularında yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi
12- Birlik aidatlarının belirlenmesi, destekleme icmallerinin hazırlanması, birlik aracılığıyla ödemelerin yapılması, mal alım-satımı ve kiralanması, araç alım-satımı ve kiralanması, personel çalıştırma, kar amaçlı ticaret faaliyeti yürütme, temsilcilik açma, proje hazırlama, sunma, işlemleri yürütme, alınacak destekleme primlerinde Birlik hizmet payının belirlenmesi ve % 7 kesinti yapılması, üyelik aidatlarının kesintilerden karşılanması konularının görüşülmesi.
13- Birlik Üyelerine Danışmanlık hizmetleri verilmesi konusunda yetkinin yönetim kuruluna verilmesi konusunun görüşülmesi.
14- Birliğimizin Ziraat Tarım Market Bayiliği açması konusunun görüşülmesi.
15- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 10.01.2018 tarih ve E.79547 sayılı oluru ile hazırlanan yeni örnek tüzüğün intibakının görüşülmesi
16- Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı verilmesi konusunun görüşülmesi
17- Dilek ve Temenniler.
18- Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR