ELAZIĞ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

Ortaklık pay bedelini/sermaye taahhüdünü ödemeye çağrı ilanı

ELAZIĞ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036463
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Ortaklık Pay Bedelini/Sermaye Taahhüdünü Ödemeye 2. Çağrı
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


DUYURU
SINIRLI SORUMLU ELAZIĞ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Ortaklık Pay Bedelini/Sermaye Taahhüdünü Ödemeye 2. Çağrı

Bilindiği üzere, 23.07.2009 tarih, 27297 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 14.07.2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde, bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmiştir. Bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmesine yönelik söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 27 ve 19 uncu maddesi hükmü ile kooperatifimiz ana sözleşmesinin 14,15 ve 16 ORTıncı maddesi hükümleri çerçevesinde; aşağıda bilgileri (Ortak No, Adı-Soyadı, Borç türü ve miktarı) yazılı ortaklarımızın Ana sözleşmenin 16 ıncı maddesi hükmü çerçevesinde ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin isimleri karşısında yer alan ödenmemiş kısmını teşkil eden sermaye borçlarını 25.09.2019 tarih mesai saati bitimi olan saat 17:00’ye kadar Kooperatif Ana sözleşmesinin 5 inci maddesinde sayılan ortaklık şartlarını taşıdığını ispat eden belgelerle (Kimlik Fotokopisi, yerleşim yeri ve Adres belgesi, Pancar ekicisi veya çiftçi olduğuna dair belge, v.s) birlikte Kooperatifimiz merkez yada şubelerine elden yada, TR89 0001 0017 8134 6984 7950 19 İban nolu Türk Lirası hesabına ödemeleri, taahhüt ettikleri ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortalıkları hakkında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27 nci, Kooperatif Ana sözleşmesinin 14 üncü maddesinde; “Yönetim Kurulu, iki uygun süre ile yapacağı ilanla sermaye yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortakların bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonra da bir ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi, ilgilinin Ana sözleşme veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.” Hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27 inci maddesi gereğince ilk (1 inci) istek yerine geçmek üzere ilanen duyurulmuştur.
Ancak, aşağıda bilgileri yazılı ortaklarımızın yukarıda detayı bildirilen 1. Çağrıya rağmen ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerini ödemedikleri Kooperatifimiz kayıtlarından anlaşılmıştır.
Bu nedenle, aşağıda bilgileri yazılı ortaklarımızın ana sözleşmenin 16 ıncı madde hükmü çerçevesinde ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin isimleri karşısında yer alan ödenmemiş kısmını teşkil eden sermaye borçlarını 25.09.2019 tarihi mesai bitimi olan Saat 17:00’ye kadar Kooperatif ana sözleşmesinin 5 inci maddesinde sayılan ortaklık şartlarını taşıdığını ispat eden belgelerle (Kimlik fotokopisi,Yerleşim yeri ve Adres belgesi,Pancar ekicisi veya Çiftçi olduğuna dair belge, v.s) birlikte Kooperatifimiz merkez yada şubelerine elden yada TR89 0001 0017 8134 6984 7950 19 IBAN nolu Türk Lirası hesabına ödemeleri, taahhüt ettikleri ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortaklıkları hakkında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27 inci Kooperatif ana sözleşmesinin 14 üncü maddesinde; ”Yönetim Kurulu, iki uygun süre ile yapacağı ilanla sermaye yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortakların bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonrada bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi ilgilinin anasözleşme veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez.” Hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 27 inci maddesi gereğince ikinci (2 inci) ve son istek yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR