SİLİFKE İLÇESİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Silifke Bal Üreticileri Birliği Genel Kurul çağrısı

SİLİFKE İLÇESİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942298
Şehir : Mersin / Silifke
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ GÖKSU 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Birlik Üyeleri
Toplantı Tarihi
:
27.02.2019 10:00

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik (8) (11). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Silifke İlçesi Bal Üreticileri Birliği

Sayı:03/2019
Konu: Olağan Seçimli Mali genel kurul toplantısı hk.


Silifke İlçesi Bal Üreticileri Birliği olağan Seçimli Mali genel kurulu 27.02.2019 günü saat 10:00’da Ziraat Odası Toplantı Salonu, Silifke-Mersin adresinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07.03.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

Hüseyin YILDIRIM
Silifke İlçesi Bal Üreticileri Birliği

Yön. Kur. Bşk.

GÜNDEM:

 1. Açılış, yoklama saygı duruşu ve divanının oluşturulması,
 2. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider tablolarının ve Mali Denetim ‘’bağımsız denetim raporu’’nun okunması ve görüşülmesi,
 3. 2018 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2018 yılı Bilanço, gelir-gider tablolarının bağımsız denetim raporunun, yönetim ve denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı kabulü ve ibrası,
 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 10.04.2018 tarih ve E.79547 sayılı oluru ile hazırlanan Üretici Birlikleri Tüzüğüne göre eski birlik tüzüğü’ nün değiştirilmesinin görüşülmesi ve kabulü,
 6. 2019 yılı ve 2020 yılı Tahmini bütçeleri ile çalışma programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 7. 2019 yılı ve2020 yılı giriş ve yıllık aidatın belirlenmesi,
 8. 2019 yılı ve 2020 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti,
 9. 2019 yılı ve 2020 yılı için Personel çalıştırılması, sayısının ve ücretinin belirlenmesi,
 10. Merkez Üst Birlik temsilcisi bir asil üye, bir yedek üyenin 4 (dört) yıllık süre ile seçilmesi,
 11. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 4(Dört) yıl süre ile seçimi,
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR