MERSİN İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi borcu ve ceza ihbarnamelerinin ilanen tebliği

MERSİN İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066138
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ 23.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
213 Sayılı VUK gereğince ilanen tebligat
Tebligat Muhatabı
:
Halk Ecz.Dep.İnş. Tek.Oto.Day.Tük. Mal.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN

Sıra No MÜKELLEFİN ÖDEME EMRİNİN
Adı Soyadı/Ünvanı Vergi Kimlik No Adresi Nevi Numarası Dönemi Miktarı
1 Halk Ecz.Dep.İnş. Tek.Oto.Day.Tük. Mal.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. ********** Batıkent Mah. İstemihan Talay Cad.Grand Erdem B Blok No:160A Yenişehir/MERSİN 4418 - 7143 KDVb3MA 2019051614GC30000001 01/-2018-12/2018 8.826,66
Mersin İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerinden olup aşağıda adı soyadı ünvanları yazılı mükelleflerin Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır.Bu nedenle 213 sayılı V.U.K'nun 103 ve müteakip maddeleri gereği bu ilanın askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15'nci (onbeşinci) günün ilan tarihi olarak kabul edileceği ve ilgililerin ilan tarihi olarak kabul edilen tarihten başlıyarak bir ay içeresinde Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,aksi halde ilan tarihinde başlıyarak bir ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş nede adreslerini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu ilanın Vergi ve Ceza İhbarnamesi/Ödeme Emri/Haciz Tutanağı tebliği yerine kabul olacağı ilanen tebliğ olunur.İLAN OLUNUR
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR