Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane'sinde 01.01.2019/31.12.2019 Tarih Ve Sabah 06:00-09:00 Saatleri Arasında Yıllık Toplam

Künye ve Kayıt Bilgileri
Şehir: Adana / seyhan
İhale Numarası: k5_11432
İhale Tarihi: 10/12/2018 14:00
Bölge Müdürlüğü: Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Pafta: 27
Ada: 1373
Parsel: 11
Dosya Bedeli: 150 TL
Yetkili Kişi: Hatice GÖR
Telefon: 03224532177
E-Posta: adana@vgm.gov.tr
İhale Dosyaları
1- ilan metni.pdf
Bedel Bilgileri
Muhammen Bedeli
Teminat Bedeli