ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4 adet araç satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00811840
Şehir : Çanakkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANAKKALE GÜNDEM 07.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BOĞAZ VİTAMİN 12.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet Toyota Landcruiser STW, 1 adet Isuzu Pikap
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Satış salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜN DEN

  1. İdaremize ait aşağıda cinsi, markası ve modeli yazılı 4 adet araç, 19.06.2018 Salı günü saat 14:00’te Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (ARTTIRMA) usulü ile satılacaktır.

  1. Şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dâhilinde Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi’nde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

  1. Satışı yapılacak araçlara ait bilgiler:

Parti
No

Satışı Yapılacak
Araç Marka

Aracın
Bulunduğu Yer

Plakası

Modeli

Geçici
Teminat
Tutarı

Muhammen
Bedeli

1

Toyota Landcruiser STW

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü

17 EF 024

1987

600 TL

20.000 TL

2

Toyota Landcruiser STW

Biga Orman İşletme Müdürlüğü

17 EF 027

1987

600 TL

20.000 TL

3

Toyota Landcruiser STW

Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü

17 EF 025

1987

600 TL

20.000 TL

4.

Isuzu Pikap
(Çift kabin)

Kalkım Orman İşletme Müdürlüğü

17 AL 167

1999

540 TL

18.000 TL

  1. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler

a-Gerçek kişilerde kanuni ikametgâh belgesi ile noter tasdikli nüfus cüzdan sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus cüzdan fotokopisini
b-Gerçek ve Tüzel kişiler için tebligata esas adres beyanını.
c-Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri (vekaleten katılma halinde Noter Onaylı Vekaletname ve Vekile ait Noter Onaylı İmza Beyanı) ile tüzel kişiliğin siciline Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge (2018 yılı içinde alınmış)
d-İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri ayrı ayrı istenilen belgeleri vereceklerdir.
e-Geçici teminat Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Özel Bütçe Saymanlığına TR92 0001 0000 7247 0316 5750 01 nolu hesabına yatırılacak ve makbuzları ihale komisyonu başkan lığına sunulacaktır.

  1. Araçların satışı peşin olup, vadeli satış talebi kabul edilmez, KDV, diğer vergiler ve trafiğe çıkış ve uygunluk alınması gibi her türlü masraflar alıcıya aittir.

  1. Satışa çıkarılan araçlar; bulundukları yerlerde çalışma saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, artırmaya girenler satışa çıkarılan taşınır malı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR