MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hazineye ait tekne, otomobil satışı ve arsa kiraya verme işi ihale edilecektir

MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2019 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
5 adet taşınır satışı ve 1 adet yeraltı su temin amaçlı arazi kiraya verme işi ayrı ayrı ihale edilecektir.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milas Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MİLAS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUNUN 45 MADDESİ UYARINCA İHALESİ YAPILACAK TAŞINIRLAR
SIRA NO CİNSİ-ADI MOTOR ŞASE NO MODEL BOYU (METRE) ENİ (METRE) DERİNLİĞİ (METRE) DURUMU İNŞA MALZEMESİ GROS/NET TON YAKIT CİNSİ Tahmini Bedeli (TL) (KDV Hariç ) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Özel Gezi Teknesi Mılano Blanco Yanmar 37.30 kw 13,13 3,53 1,95 Bakım ile Çalışır. Polyester 14.4/14.4 Diesel 125.000,00 12.500.00 22.10.2019 10:30
2 Özel Tekne Kopelia isimli 75 BHP/1 11,05 3,7 1,39 Bakım ile Çalışır. Ahşap(Wooden) 11.12/5.7 Diesel 55.000,00 5.500,00 22.10.2019 11:00
3 Özel Tekne Üsküdarlı İsimli Tohatsu markalı arkadan takma motor 4,1 1,5 0.7 Bakım ile Çalışır. Fiber 0.76/0.72 Benzinli 3.500,00 700,00 22.10.2019 11.30
4 Tofaş-Fiat Doğan Otomobil Sedan 131A10160541710-NM4131B0000555433 1992 Bakım ile Çalışır. Benzinli 4.500,00 900,00 22.10.2019 14.30
5 Tofaş-Fiat Doğan Otomobil Sedan 131A10160494473-NM4131B0000510329 1991 Bakım ile Çalışır. Benzinli 3.500,00 700,00 22.10.2019 15.00
2886 SAYILI KANUNUN 45 MADDESİ UYARINCA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ
Taşınmaz No Mahalle Mevki Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi Kiralama Amacı İmar Durumu-Süresi-Açıklama Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
6 48090118594 Burgaz Yokuşaltı Arsa 79 314 589,06 Tam Yeraltı Su Temin Amacı 1/1000 Ölçekli İmar Planında bir kısmı yolda,bir kısmı evsel Katı Atık Depolama Sahası alanında kalmkatdaır.Süresi 3 (Üç) yıldır.Yeraltı su temini amavıyla D.S.İ ve MUSKİ den gerekli izinler alınmadan kazı yapılamayacağı,gerekli izinler alındıktan sonra kazı yapılması durumunda ise hertürlü can ve mal güvenliğinin kiracı tarafından sağlanacağı ve bu konuda sorumluluğun kiracıya ait olacaktır. ilk yıl için 10.650.00 1065,00 22.10.2019 15.30

Muğla ili, Milas İlçesinde yukarıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınır ve taşınmazın 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 1.2.3.4. ve 5. sıradaki taşınırların 2886 sayılı kanun uyarınca satışı ve 6.sırada taşınmazın 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1. Taşınır ve taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri ilanda karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

3. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir.

"4. İhalelere iştirak etmek isteyenler;

a- Geçici Teminat (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri dikkate alınarak verecekleri kesin, süresiz, limit içi teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin alındısı), Ayrıca teminat mektubu verilecekse banka teyit yazısı,

b- Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (yasal yerleşim yeri belgesi aranacaktır)

c- Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

ç- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopilerini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

d-Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri kuruluşundan cari yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır."

5.Taşınırların bedelinin yapılacak tebligata müteakip 15 gün içerisinde ödenerek teslim alınması gerekmektedir. Taşınır satışlarında ayrıca karar pulu bedeli ve KDV tahsilatı yapılacak olup teslim esnasında ve teslim sonrası işlemlere yönelik tüm giderler alıcısı tarafından yapılacak, giderler alıcısınca karşılanacaktır. Taşınırlar ihale saatinden önce muhafaza edildikleri yerde Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat edilerek görülebilir. Taşınırlar ihale tarihindeki haliyle satılmakta olup, herhangi bir hasar olması durumunda İdare sorumlu değildir.

6. Satışı yapılacak taşınırların 1.2.3 sıradakiler Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bağlama Kütüğü Yönetmeliğine uygunluğu bakımından değerlendirmesi yapılmamamış olup, satış işlemi sonrası bağlama kütüğü düzenlenememesi durumunda İdare sorumlu değildir.

7-Taşınmaz kiralaması KDV den muaf olup, diğer vergi, resim, harç vb. tüm giderler kiracıya aittir.

8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9. Milas Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 512 11 70 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

10. Türkiye genelindeki ihale bilgileri "www.milliemlak.gov.tr" internet adresinden takip edilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR