KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

10 adet ekonomik ömrünü doldurmuş iş makineleri ve asfalt plenti satılacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet kayıttan düşmüş ekonomik ömrünü doldurmuş ancak ekonomik değeri olan İş Makineleri ve Asfalt Plenti satışının yapılması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 8.Bölge Müdürlüğü ELAZIĞ

  1. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine parkında bulunan kayıttan düşmüş ekonomik ömrünü doldurmuş ancak ekonomik değeri olan İş Makineleri ve Asfalt Plenti satışının yapılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Arttırma ile İhaleye çıkılacaktır.

  2. Bu işe ait dosyalar ve şartnameler Saat: 08:30- 16:30 arası Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Başmühendisliğinde, satışa İş Makineleri ve Asfalt Plenti idareden izin alarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra iş makinesi ve araçların belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.

  3. Asfalt Plentini ihale öncesi görmek isteyenler idarece görevlendirilecek Karayolları personeli gözetiminde yapabilecektir. İhale sonrası iş yeri alıcıya teslim tutanakları imzalanarak teslim edilecektir. Teslim yeri Plent sahasıdır. (Tunceli) Bu iş ile ilgili her türlü masraflar demontaj ve nakliye alıcıya/ yükleniciye aittir. İşin Süresi yer teslimi yapıldıktan sonra 3 (Üç) iş günüdür.

  4. İhaleye katılmak isteyen kişiler teklifte bulunacakları İş Makineleri aracın, % 3 (Yüzde Üç) tutarındaki Geçici Teminatların Karayolları 8. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne makbuz mukabilinde yatıracaklardır. Teminatların Banka Mektubu olması halinde limit içi süresiz olacaktır. Satış sonrası, İş Makineleri ve aracın % 18 KDV, % 09,48 Tahakkuk Tutarı ve % 05.69 Karar Pulu tutarlarını Karayolları 8. Bölge Muhasebe Müdürlüğüne makbuz mukabilinde yatıracaklardır.

  5. Açık Teklif usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

4.1. İhale tarihine göre 6 ay içendi alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi;
4.2.Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekaletname örneği ve tüzel kişili temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği;
4.3. Tebligat adresinin, iş veya ikametgah adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda, tebligat adreslerini gösterir belgeyi;
4.4. Teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu;
İbraz etmeleri şarttır.

  1. Ekli Listede Belirtilen TCK No’su, Markası, Modeli ve Model yılı yazılı olan İş Makineleri ve Asfalt Plenti 17/09/2019 Tarihinde saat: 10:00 başlayacak ve satışı yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur.
Eki : 1 Adet Satış Listesi

KARAYOLLARI 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE PARKINDA OLUP KAYITTAN DÜŞMÜŞ İÇ GENELGEYE GÖRE SATIŞI YAPILACAK ARAÇ VE EKİPMANLARIN MUAMMEN BEDEL LİSTESİ
Sıra No TCK Markası Cinsi Modeli Model Yılı Fiyat (TL) Açıklama
1 76-1692 Kamyon Sabit Karoserli F2070A 1976 15.000,00 Şaft ve baskı alınmış ayna mahruti sökülmüş Şanzıman, diferansiyel motor arızalı - İhale konusu İş Makinesi idareden izin alınarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra iş makinesi belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.
2 83-6662 Distribütör Treyler As-Mak-San 250 GL 1983 7.000,00
3 83-6693 Distribütör Treyler As-Mak-San 250 GL 1983 7.000,00
4 86-6311 Distribütör Treyler İbrahim Örs 250 GL 1986 7.000,00
5 86-6313 Distribütör Treyler İbrahim Örs 250 GL 1986 7.000,00
6 85-2072 Greyder Tandem Komatsu GS505A-2 1985 60.000,00 Şanzıman Arızalı, Motorun revizyon olması lazım. Öz düzen ve dairesi arızalı - İhale konusu İş Makinesi idareden izin alınarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra iş makinesi belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.
7 08-7405 Kar Bıçağı Düz Akköprü ADH-MG-3400 2008 6.000,00
8 86-8362 Silindir Vibrasyonlu Bomag,BW212D 1986 18.000,00 Vibrasyon pompası arızalı,Vibrasyon yapmıyor.Vibrasyon mili kırık.Tamburlar çatlak.Logun tambur yuvalarında ovelik var ve tambur civataları kesmiş - İhale konusu Asfalt Plenti idareden izin alınarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra Asfalt Plenti belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.
9 99-6809 Şensari Asfalt Plenti Keff 30 T/H 1999 165.000,00 İhale sonrası Asfalt Plentinin Yükleniciye teslimi Karayollarının İş programına göre ayarlanacaktır. - İhale konusu Asfalt Plenti idareden izin alınarak özel teknik şartnamede belirtilen idarenin belirlemiş olduğu yetkililerle birlikte görülüp ihaleden sonra Asfalt Plenti belirtilen arızalarının dışında herhangi bir arıza beyanı edilip hak iddia edilmeyecektir.
10 93-7042 Kar Bıçağı Düz Beılhack PVK28.3(3PAR) 1993 5.000,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR