BİGADİÇ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Bigadiç Milli Emlak Şefliğinden satılıktır 2000 model Mitsubishi L 300

BİGADİÇ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065141
Şehir : Balıkesir / Bigadiç
Yıl : 2000
Araç Cinsi : Kamyonet
Yayınlandığı Gazeteler

BİGADİÇ 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bigadiç Milli Emlak Şefliği Odası - Bigadiç/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BİGADİÇ KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

İ L A N

BİGADİÇ KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINIR MAL ( TAŞIT )

SIRA NO.

Cinsi

Markası

Modeli

Plakası

Motor No

Şase No

Aracın Durumu

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminatı( TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kamyonet

Mıtsubıshı

2000 L 300

10 UY 057

4D56KA1523

JMYJNP15VYA003227

Kullanılabilir

10,000,00 TL

3.000,00 TL

23.10.2019

10:30

1- Yukarıda nitelikleri yazılı taşıtın satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Bigadiç Milli Emlak Şefliği Odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

Bitmap

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi , İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- İhaleye ait şartname ve ekleri, mesai saatleri içerisinde Bigadiç Milli Emlak Şefliğinden görülebilir.Taşıt İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde izin alınmak suretiyle görülebilir.

4- İhale, Bigadiç Milli Emlak Şefliğinden odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- Postayla yapılacak müracatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr/duyurular ile https://balikesir.csb.gov.tr/duyurular adresinde görülebilir. İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR