TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BŞK. (TÜBİTAK)

TÜBİTAK SAGE idaresine ait 2008 model Volkswagen Crafter satışa çıkarılmıştır

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BŞK. (TÜBİTAK)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01142045
Şehir : Ankara
Yıl : 2008
Motor Hacmi : 2001 - 2500 cm3
Yakıt : Dizel
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 29.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İLKSAYFA 29.02.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2008 Model VOLKSWAGEN CRAFTER Marka Aracın satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine göre Açık Artırma ihale usulü ile ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TÜBİTAK SAGE Gökçeyurt Mh. Kümeevleri No:1 06261 Mamak/ANKARA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TÜBİTAK SAGE İDARESİNE AİT
2008 MODEL VOLKSWAGEN CRAFTER MARKA ARACIN
SATIŞ İHALE İLANI

2008 Model VOLKSWAGEN CRAFTER Marka Aracın satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine göre Açık Artırma ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1- İdarenin
a) Adresi : TÜBİTAK SAGE Gökçeyurt Mh. Kümeevleri No:1 06261 Mamak/ANKARA
b) Telefon / faks numarası : 3125909000/3125909147
c) Elektronik posta adresi : ihale@sage.tubitak.gov.tr
2- İhale konusu işin
a) Niteliği : İdarenin adresinde bulunan 2008 model Volkswagen Crafter Marka Araç
b) Türü ve miktarı : 1 adet Araç Satışı
3- İhale dokümanın
a) Nereden Görüleceği : TÜBİTAK SAGE Gökçeyurt Mh. Kümeevleri No:1 06261 Mamak/ANKARA
b) Bedeli : 50,00.-TL. (Elli Türk Lirası)
c) İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4-İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜBİTAK SAGE Gökçeyurt Mh. Kümeevleri No:1 06261 Mamak/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 12.03.2020, Saat 14:30
c) Usulü : TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 24.Maddesine göre “Açık Artırma ve Eksiltme” ihale usulü (Açık Artırma)
5- İhale için
a) Tahmin Edilen Bedel : 32.507,63-TL+KDV (2008 Model VW Crafter Marka Araç)
b) Geçici Teminat Miktarı : 975,22.-TL (%3)
c) Teminatın Yatırılabileceği Hesap : TÜBİTAK SAGE VAKIFLAR BANKASI ANKARA TİCARİ ŞUBESİ HESABINA (TR47 0001 5001 5800 7306 8379 88)
6- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
6.1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
6.2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
6.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
6.4. Geçici teminatı yatırmış olmaları,
6.5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (b) bendinde istenilen teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri gerekir.
7- İhaleye sadece yerli istekliler (Gerçek ve Tüzel kişiler) katılabilecektir.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin adresine elden teslim edilebileceği gibi, İdarenin adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR