İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

Kullanılmış araç satışı yapılacaktır (toplu satış)

İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00849853
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 09.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
114 (Yüz On Dört) adet muhtelif marka ve modelde kullanılmış araçların satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Piripaşa mah. Hasköy cad. No:48 Beyoğlu/İstanbul.
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM A.Ş.
İSPER A.Ş. 2. EL ARAÇ SATIŞI


İhale Konusu: İSPER A.Ş.’ye ait alan 114 (Yüz On Dört) adet muhtelif marka ve modelde kullanılmış araçların satışı işidir.

ARAÇ TİPİ BİRİM MİKTAR MUHAMMEN BEDEL KDV DAHİL TOPLAM TUTAR
Clio Marka Araç Adet 114 5.296.488,50 TL


Telefon ve Faks Numarası: 212 369 43 43 - 212 369 43 03

İhalenin Yapılacağı Adres: Piripaşa mah. Hasköy cad. No:48 Beyoğlu/İstanbul.

İhale Tarihi ve Saati: 14/08/2018 - 10:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri: İdarenin adresinde bulunan Genel Müdürlük binasında yer alan İhale Salonu
İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini: İhale dokümanı Genel Müdürlük binasında yer alan Satınalma ve Sözleşmeler Müdürlüğü’ne bağlı İhale ve Sözleşmeler Şefliği’nde görülebilir, ücretsiz olarak temin edilebilir.
Araçların Görülmesi: Prof. Muammer Aksoy Cad. No :5/A Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde görülebilir.

Tekliflerin Sunulacağı Yer: Genel Müdürlük Binasında bulunan Muhaberat Şefliği’ne teslim edilecektir.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 14/08/2018 - 10:00

İhale Genel Bilgileri: İhale, “kapalı zarfla teklif alma ve muhammen bedelin üzerinde teklif veren istekliler ile açık arttırma usulü” ile yapılacaktır.

İhale Kapsamı: İdaremiz işbu araç satışı işinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

Gerçek Kişi İstekliler;
1. Nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgah ilmühaberi ve noterden imza beyannamesini,İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise, İSTEKLİ adına katılan kişi için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslını ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,
2. İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği şekilde sunulacak olan geçici teminata ilişkin banka mektubu, dekont veya makbuzu,
3. İdari Şartname EK’inde yer alan örneğe uygun teklif mektubunu,

Tüzel Kişi İstekliler ise;
1. Ticaret Odasından alınacak şirket faaliyet belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini,
2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli sureti ile Ticaret Sicil Gazetesini,
3. İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise, İSTEKLİ adına katılan kişi için düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,
4. İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği şekilde sunulacak olan geçici teminata ilişkin banka mektubu, dekont veya makbuzu,
5. İdari Şartname EK’inde yer alan örneğe uygun teklif mektubunu sunmaları gerekmektedir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR