MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mardin'de özel halk otobüsü hatları tahsis edilecektir

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dargeçit 6,  Derik 2, Mazıdağı 4 ve Savur ilçesi için 3 adet Özel Halk Otobüsü Hattı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Artuklu ilçesi, İstasyon Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Mardin Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde ilgili ilçe şehir içi taşıma hatlarında çalıştırılmak üzere Dargeçit 6, Derik 2, Mazıdağı 4 ve Savur ilçesi için 3 adet Özel Halk Otobüsü Hattının ayrı ayrı 10 yıl süre ile Büyükşehir Belediye Encümenince tahsis ihalesi yapılacaktır. İstekliler her hat için ayrı ayrı geçici teminat yatırmak suretiyle birden fazla hatta talip olabilecektir.

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Şartname ve ekleri Mesai saatleri içerisinde ihalenin yapılacağı adreste Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığından 100 TL karşılığında alınabilir ve ücretsiz görülebilir.

İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale ilimiz Artuklu ilçesi, İstasyon Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası Encümen toplantı salonunda, 26.02.2019 tarihinde Salı günü, Dargeçit ilçesi ÖHO hattı için Saat 11:00 de, Derik ilçesi ÖHO hattı için Saat 11: 30’ da, Mazıdağı ilçesi ÖHO hattı için saat 12:00 de ve Savur ilçesi ÖHO hattı için saat 12:30 da 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır. İstekliler belirtilen gün ve saatte ihale salonunda hazır bulunmaları gerekir.

Tahmin edilen bedel (Muhammen Bedel): Her bir ÖHO hattı için KDV hariç Dargeçit, Mazıdağı ve Savur ilçeleri için 35.000 TL, Derik ilçesi için 90.000 TL’dir.

Geçici teminat miktarı: Her bir ÖHO hattı için Dargeçit, Mazıdağı ve Savur ilçeleri için 1.050 TL, Derik ilçesi için 2.700 TL’dir.

Belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: İsteklilerin belgelerini ihale günü tüm ilçeler için saat 11:00’e kadar ihalenin yapılacağı adrese vereceklerdir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)

İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

  1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),

  2. Tebligat için adres beyanı,

  3. Kimlik fotokopisi,

  4. Vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

  5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

  6. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

  7. İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair belge,

  8. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.

İLAN OLUNUR.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 - 2151931 Faks: 0482 151932

İBAN: Vakıfbank Mardin Şubesi TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR