MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nusaybin'de taksi plakaları tahsis edilecek

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40 adet 4+1 kapasiteli “T” Ticari Taksi plakasının ayrı ayrı tahsisi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
rtuklu ilçesi, İstasyon Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı: Mardin Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde Nusaybin ilçesinde Merkez durak Çelik Yurt Mahallesi 153 ada 1 Nolu parsel olmak üzere, Lozan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Nusaybin Belediyesi, Devlet Hastanesi, Sanayi Sitesi, Nusaybin Kaymakamlığı, TOKİ, Otogar cep duraklarında dönüşümlü olarak faaliyet gösterecek 40 adet 4+1 kapasiteli “T” Ticari Taksi plakasının ayrı ayrı tahsisi. Her bir istekli tek bir plakaya talip olabilecektir.

Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: Şartname ve ekleri Mesai saatleri içerisinde ihalenin yapılacağı adreste Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığından 100 TL karşılığında alınabilir ve ücretsiz görülebilir.

İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: İhale ilimiz Artuklu ilçesi, İstasyon Mahallesi, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası adresinde Encümen toplantı salonunda, 05.03.2019 tarihinde Salı günü, saat 11:00 da 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır. İstekliler belirtilen gün ve saatte ihale salonunda hazır bulunmaları gerekir.

Tahmin edilen bedel (Muhammen Bedel): Her bir plaka için KDV hariç 20.000,00 (yirmibin) TL’dir.

Geçici teminat miktarı: Her bir plaka için 600,00 (altıyüz) TL’ dir.

Belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği: İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vereceklerdir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)

İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu:

  1. Mardin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet ettiğine ilişkin ikametgah.
  2. Tebligat için adres beyanı,
  3. Kimlik fotokopisi,
  4. Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
  5. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
  6. İdare Hesabına geçici teminat yatırıldığına dair belge,
  7. İdare Hesabına ihale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.
  8. Adli sicil kaydı: (TCK 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 maddeleri ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

İLAN OLUNUR.

Geçici teminat ve Doküman Bedeli, Mardin B.Ş.B. Vakıfbank Mardin Şubesi İBAN: TR 0600 0150 0158 0073 0221 1147 hesabına isteklinin Adı Soyadı, T.C Kimlik No “T” Ticari Taksi Plaka tahsis ihalesi geçici teminat veya doküman bedeli olduğu belirtilerek ayrı ayrı yatırılabilir.

Mardin Büyükşehir Belediyesi: Tel: 0482 2151930 - 2151931 Faks: 0482 2151932

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR