Basın İlan Kurumu, basın derneklerine yardımda bulunacak

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine il müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak. Yardımlardan Şube Müdürlüğü bulunmayan illerdeki dernekler de faydalanabilecek.

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107 nci madde hükümleri dairesinde basın derneklerine yapılacak yardımlardan faydalanmak için basın dernekleri tarafından örneği EK-1’de verilen dilekçe ile 31 Mart 2019 tarihine kadar Şube Müdürlüklerimize başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ekinde yer alması zorunlu olan belgeler ve bu belgelere ilişkin açıklamalar aşağıdadır:

a. Üye Listesi; yardım talep eden gazeteci derneğinin 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içermelidir.

b. Üye Listesi; üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerdeki İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

c. İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğüne onaylatılan Üye Listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğüne onaylatılmış olmalıdır.

d. Derneğin; imza sirküleri fotokopisi veya derneği temsile yetkili yöneticilerinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararının fotokopisi verilmelidir.

e. Dernek adına açılmış banka hesabına ilişkin IBAN bilgileri bulunmalıdır.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri EK-2’de verilen liste mucibi bulundukları ve sorumlu oldukları illerdeki (bütün ilçeler dahil) gazeteci derneklerinin yardım başvurularını kabul edecektir. Dolayısıyla illerdeki gazeteci derneklerinin bu listede belirtilen Şube Müdürlüklerimiz ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzumu görülen hallerde gazeteci derneklerinden ek bilgi ve belge talep edebilecektir.

EKLER;

EK – 1

 Örnek Dilekçe >> TIKLAYIN>>>
EK – 2

Basın Derneklerine Yapılacak Yardımlar ile Alakalı BİK Şube Müdürlüklerinin Gerekli Duyuru ve Başvurulardan Sorumlu Olduğu İller (1 Şubat 2019)
Şube Adı    Sorumlu Olduğu İller
1.    Adana Şube Müdürlüğü    Adana – Osmaniye
2.    Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü    Afyonkarahisar – Isparta
3.    Ankara Şube Müdürlüğü    Ankara – Kırıkkale – Kırşehir – Bolu – Düzce
4.    Antalya Şube Müdürlüğü    Antalya
5.    Aydın Şube Müdürlüğü    Aydın
6.    Balıkesir Şube Müdürlüğü    Balıkesir
7.    Bursa Şube Müdürlüğü    Bursa – Yalova
8.    Çorum Şube Müdürlüğü    Çorum – Yozgat
9.    Çanakkale Şube Müdürlüğü    Çanakkale
10.    Denizli Şube Müdürlüğü    Denizli – Burdur
11.    Diyarbakır Şube Müdürlüğü    Diyarbakır – Bingöl – Batman – Bitlis – Siirt
12.    Edirne Şube Müdürlüğü    Edirne – Kırklareli
13.    Erzurum Şube Müdürlüğü    Erzurum – Ardahan – Bayburt – Kars
14.    Eskişehir Şube Müdürlüğü    Eskişehir – Kütahya
15.    Gaziantep Şube Müdürlüğü    Gaziantep – Kilis
16.    Hatay Şube Müdürlüğü    Hatay
17.    İstanbul Şube Müdürlüğü    İstanbul
18.    İzmir Şube Müdürlüğü    İzmir
19.    Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü    Kahramanmaraş – Adıyaman
20.    Kastamonu Şube Müdürlüğü    Kastamonu – Çankırı
21.    Kayseri Şube Müdürlüğü    Kayseri – Nevşehir – Niğde
22.    Kocaeli Şube Müdürlüğü    Kocaeli
23.    Konya Şube Müdürlüğü    Konya – Aksaray – Karaman
24.    Malatya Şube Müdürlüğü    Malatya – Elazığ – Tunceli
25.    Manisa Şube Müdürlüğü    Manisa – Uşak
26.    Mardin Şube Müdürlüğü    Mardin – Şırnak
27.    Mersin Şube Müdürlüğü    Mersin
28.    Muğla Şube Müdürlüğü    Muğla
29.    Ordu Şube Müdürlüğü    Ordu – Giresun
30.    Sakarya Şube Müdürlüğü    Sakarya – Bilecik
31.    Samsun Şube Müdürlüğü    Samsun – Sinop – Tokat – Amasya
32.    Sivas Şube Müdürlüğü    Sivas – Erzincan
33.    Şanlıurfa Şube Müdürlüğü    Şanlıurfa
34.    Tekirdağ Şube Müdürlüğü    Tekirdağ
35.    Trabzon Şube Müdürlüğü    Trabzon – Artvin – Gümüşhane – Rize
36.    Van Şube Müdürlüğü    Van – Ağrı – Iğdır – Hakkari – Muş
37.    Zonguldak Şube Müdürlüğü    Zonguldak  – Bartın – Karabük
Not: Basın dernekleri yardım başvurularını yukarıda belirtilen Şube Müdürlüklerimiz dışında, üye listelerinin onay işlemi gerçekleştiren T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğünün bulunduğu ildeki Şube Müdürlüklerimize de yapabilirler.

Duyuru Tarihi: 05 February 2019 10:01