Basın İlan Kurumu, basın derneklerine yardımda bulunacak

Basın İlan Kurumu, Türkiye genelindeki basın derneklerine il müdürlükleri aracılığıyla yardımda bulunacak. Yardımlardan şube müdürlüğü bulunmayan illerdeki dernekler de faydalanabilecek.


Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin 102 ve 107 nci madde hükümleri dairesinde basın derneklerine yapılacak yardımlardan faydalanmak için basın dernekleri tarafından 31 Mart 2018 tarihine kadar Şube Müdürlüklerimize başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinin ekinde yer alması zorunlu olan belgeler ve bu belgelere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

a. Üye Listesi; yardım talep eden gazeteci derneğinin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bulunduğu ilde ikamet eden basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyelerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, basın kartı numarası ve ikamet bilgilerini içermelidir.

b. Üye Listesi; üye kayıt defteri ile mutabakatı sağlanmak suretiyle yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerdeki İl Dernekler Müdürlüğü veya İlgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından onaylanmış olmalıdır.

c. İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğüne onaylatılan Üye Listesi; listede isimleri bulunan şahısların 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle basın kartı sahibi ve basın kartı almak için bekleme süresine tabi tutulmuş üyeler olduklarını tevsik ettirmek maksadıyla bu defa yardım talep eden gazeteci derneğinin bulunduğu yerden sorumlu olan Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne onaylatılmış olmalıdır.

d. Derneğin; İmza sirküleri fotokopisi veya derneği temsile yetkili yöneticilerinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararının fotokopisi verilmelidir.

e. Dernek adına açılmış banka hesabına ilişkin IBAN bilgileri verilmelidir.

Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri aşağıda verilen liste mucibi bulundukları iller ile Kurum şubemiz bulunmayan diğer illerdeki (bütün ilçeler dahil) gazeteci derneklerinin yardım başvurularını kabul edecektir. Dolayısıyla Kurumumuz şubesi bulunmayan illerdeki gazeteci derneklerinin bu listede belirtilen Şubelerimiz ile irtibata geçmesi öngörülmüştür.

Başvuru sahiplerinin yardıma hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti sürecinde, Basın İlan Kurumu lüzumu görülen hallerde gazeteci derneklerinden bilgi ve belge talep edebilecektir.


Basın Derneklerine Yapılacak Yardımlar ile Alakalı BİK Şube Müdürlüklerinin Gerekli Duyuru ve Başvurulardan Sorumlu Olduğu İller (29 Ocak 2018)

Şube Adı

Sorumlu Olduğu İller

1.

Adana Şube Müdürlüğü

Adana – Osmaniye

2.

Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü

Afyonkarahisar – Isparta

3.

Ankara Şube Müdürlüğü

Ankara – Kırıkkale – Kırşehir

4.

Antalya Şube Müdürlüğü

Antalya

5.

Aydın Şube Müdürlüğü

Aydın

6.

Balıkesir Şube Müdürlüğü

Balıkesir

7.

Batman Şube Müdürlüğü

Batman – Bitlis – Siirt

8.

Bolu Şube Müdürlüğü

Bolu – Düzce

9.

Bursa Şube Müdürlüğü

Bursa – Yalova

10.

Çorum Şube Müdürlüğü

Çorum – Yozgat

11.

Çanakkale Şube Müdürlüğü

Çanakkale

12.

Denizli Şube Müdürlüğü

Denizli – Burdur

13.

Diyarbakır Şube Müdürlüğü

Diyarbakır – Bingöl

14.

Edirne Şube Müdürlüğü

Edirne – Kırklareli

15.

Elazığ Şube Müdürlüğü

Elazığ – Tunceli

16.

Erzurum Şube Müdürlüğü

Erzurum – Ardahan – Bayburt – Kars

17.

Eskişehir Şube Müdürlüğü

Eskişehir – Kütahya

18.

Gaziantep Şube Müdürlüğü

Gaziantep – Kilis

19.

Hatay Şube Müdürlüğü

Hatay

20.

İstanbul Şube Müdürlüğü

İstanbul

21.

İzmir Şube Müdürlüğü

İzmir

22.

Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü

Kahramanmaraş – Adıyaman

23.

Kastamonu Şube Müdürlüğü

Kastamonu – Çankırı

24.

Kayseri Şube Müdürlüğü

Kayseri – Nevşehir – Niğde

25.

Kocaeli Şube Müdürlüğü

Kocaeli

26.

Konya Şube Müdürlüğü

Konya – Aksaray – Karaman

27.

Malatya Şube Müdürlüğü

Malatya

28.

Manisa Şube Müdürlüğü

Manisa – Uşak

29.

Mardin Şube Müdürlüğü

Mardin – Şırnak

30.

Mersin Şube Müdürlüğü

Mersin

31.

Muğla Şube Müdürlüğü

Muğla

32.

Ordu Şube Müdürlüğü

Ordu – Giresun

33.

Sakarya Şube Müdürlüğü

Sakarya – Bilecik

34.

Samsun Şube Müdürlüğü

Samsun – Sinop

35.

Sivas Şube Müdürlüğü

Sivas – Erzincan

36.

Şanlıurfa Şube Müdürlüğü

Şanlıurfa

37.

Tekirdağ Şube Müdürlüğü

Tekirdağ

38.

Tokat Şube Müdürlüğü

Tokat – Amasya

39.

Trabzon Şube Müdürlüğü

Trabzon – Artvin – Gümüşhane – Rize

40.

Van Şube Müdürlüğü

Van – Ağrı – Iğdır – Hakkari – Muş

41.

Zonguldak Şube Müdürlüğü

Zonguldak  – Bartın – Karabük

  1. Not: Basın dernekleri yardım başvurularını yukarıda belirtilen Şube Müdürlüklerimiz dışında, üye listelerinin onay işlemi gerçekleştiren Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünün bulunduğu ildeki Şube Müdürlüklerimize de yapabilirler.

Duyuru Tarihi: 01 February 2018 07:59