Basın İlan Kurumundan Kurumsal Duyuru

Kurumumuz, İcra İflas Kanunu gereğince resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr’de yayınlanan konkordato ilanlarının fiyatlandırma usulü ile ilgili kamuoyunu aydınlatıcı bir kurumsal duyuru yayınladı.

Son günlerde yazılı basında ve internette yer alan haberlerde, adli merciler tarafından Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında yayınlanmak üzere Kurumumuza gönderilen konkordato ilanları için ilan başına 1.500,00 Türk Lirası olmak üzere 7 adet ilan bedeli olarak toplam 10.500,00 Türk Lirası ilan gider avansı talep edildiği bilgisi yer almıştır.

İcra İflas Kanunu gereğince Kurumumuz resmi ilan portalında yayınlanan konkordato ilanları, gazetede yayınlanması durumunda kaplayacağı alan ve Resmi İlan Fiyat Tarifesinin tirajı 50 bin altındaki gazeteler için geçerli olan sütun/cm ücreti dikkate alınarak fiyatlandırılmakta olup, anılan ilanlar için ilan başına matbu bir tutar belirlenmesi söz konusu olmamaktadır.

Konkordato ilanlarının Kurumumuzun resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr‘de yayınlanmaya başladığı tarihten bu yana 1.500,00 Türk Lirası tutarında yayınlanan herhangi bir ilan bulunmadığı gibi anılan ilanların ilan başına ortalama tutarının yaklaşık 850,00 Türk Lirası olduğu tespit edilmiştir.

Mahkemelerce konkordato ilanları için gider avans tutarı belirlenirken Kurumumuz ile adli merciler arasında kullanılan UYAP-İLANBİS entegrasyonuna ilan metninin yüklenmesi suretiyle İlan Bilişim Sistemimiz (İLANBİS) tarafından belirlenen tahmini ilan bedelinin dikkate alınması yararlı olacaktır.

Duyuru Tarihi: 05 October 2018 05:58