BİK Genel Kurulu 29. Dönem 10. Toplantısı sona erdi

Basın İlan Kurumunun (BİK) 29. Dönem 10. Toplantısı bugün yapılan son oturumla birlikte sona erdi.

İstanbul Cevizlibağ’da bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan ve üç gün süren Genel Kurul Toplantısı, Basın, Hükümet ve Tarafsızlar grubundan üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Salı günü yapılan ilk oturumda, açılış-yoklama ve Başkanlık Divanı seçiminin ardından, Üyelere daha önceden gönderilmiş olan Taslak Gündem ve Gündemde yer alan Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu 4 adet teklif oylamaya sunuldu ve sonrasında gündem konularına geçildi.

Tekliflerden ilk 3 tanesi her yıl Şubat ayındaki Genel Kurul toplantılarında sunulan tekliflerdir. Bir tanesi ise Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin ikinci fıkrasının tadiline ilişkin olacaktır. Bu madde tadilinin kabul olması halinde BİK görev alanında bulunmalarına rağmen 5216, 6360 sayılı Kanunlar ile daha önce Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yapılan  değişiklikle BİK görev alanına dahil olan ilçe gazetelerinin de ek gösterge şartlarına ilişkin 73 üncü maddenin (ğ) bendinden yararlandırılmaları sağlanacaktır.

Daha sonra Yönetim Kurulunun 2018 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunmasıyla çalışmalarına başlayacak olan Genel Kurul Toplantısı, Hukuk, İlan ve Mali İşler Komisyonlarının Teşkil olunmasıyla ilk günkü oturumunu tamamlanmıştı.

Genel Kurul Toplantısının 21 Şubat Perşembe (bugün) gerçekleşen son oturumunda ise, Kurumun 2018 Yılı Bilançosu, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Yönetim Kurulunun İbrası ile Yönetim Kurulunun 4 adet teklifi Komisyonların görüşlerine sunularak karara bağlandı.

BİK 29. Dönem 10. Toplantısı, üyelerin dilek ve temennilerinin ardından bu dönemde görev yapan Genel Kurul üyelerine beratlarının takdimiyle sona erdi.

Duyuru Tarihi: 21 February 2019 01:52