Erzurum Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Erzurum Valisi Okay Memiş, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına, gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda resmi bir yazı yayınladı.

Erzurum Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına gönderilen genelgede ilk olarak, “Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29 ncu maddesinde; ‘Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle; İl özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır’ denilmektedir. Ayrıca, aynı Kanunun 31 nci maddesinde; ‘Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin, Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır. Hükmü amirdir." hatırlatması yapıldı.

Valilik yazısında; “İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek, olası iptallerin önüne geçilmesi, belirtilen hususlarla ilgili olarak, ilimiz genelinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Valilik bu yazısında;  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun, “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinde “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62 nci maddesine atıfta bulunarak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelere ilişkin uyulması gereken kuralları hatırlatarak,  yasanın ön gördüğü hususların yerine getirilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Duyuru Tarihi: 14 September 2019 13:34