Resmi ilan yayınıyla alakalı güncel mevzuat duyurusu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazetenin 20 Ağustos 2018 tarih ve 30515 sayılı nüshasında yayınlandı.

Yönetmeliğin “Öğrenci kimlik kartı” başlıklı 7 ‘nci maddesine göre, kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verileceği, kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna sunulmasından sonra öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verileceği hükme bağlandı.

Basın İlan Kurumu görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin kağıt basılı sayılarında yayınlanan anılan Yönetmelikle alakalı duyuruları, dijital pano uygulamamız aracılığıyla bu gazetelere ait internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Duyuru Tarihi: 08 September 2018 04:46