Sivas Valiliği’nden Resmi İlan Genelgesi

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın imzaladığı genelgenin kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan kuruluşlar ile yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette, Basın İlan Kurumu Sivas Şube Müdürü Sabri Karakaya tarafından ihalelerde kanuna göre hareket edilmesi için resmi kurumlara genelge çıkarılması ve kanunun hatırlatılması talebinde bulunulmuştu.

Bunun üzerine Vali Salih Ayhan imzasıyla, kamu kurum ve kuruluşlara genelge çıkartılıp, Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen koşulların dışına çıkılmaması; istenilen rekabet ortamının oluşturularak kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması istenilerek, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi vurgulandı.

Genelgede, bazı kamu kuruluşlarının, bazı belediyelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda istenen şartları yerine getirmediği aktarıldı. Kamu kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapan il merkez ve ilçelerdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelgenin dağıtım yapılarak, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerinden mal ve hizmet alımlarında kanun, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket edilmesi istendi.

Duyuru Tarihi: 25 March 2019 01:21