SÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmi Gazetenin 10 Haziran 2018 tarih ve 30447 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan Yönetmeliğin “diploma” başlıklı 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında diplomanın bir defa verileceği,diplomanın kaybı halinde ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi gerektiği hükme bağlandı.

Basın İlan Kurumu görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkını haiz ulusal gazetelerin kağıt basılı sayılarında yayımlanan anılan Yönetmelikle alakalı diploma kayıp ilanlarını dijital pano uygulamamız aracılığıyla bu gazetelere ait internet (haber) siteleri ile Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Duyuru Tarihi: 11 June 2018 06:13