Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.ilan.gov.tr alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.ilan.gov.tr internet sitesini (bundan böyle “Resmi İlan Portalı” olarak anılacaktır.) ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve Resmi İlan Portalında bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, Resmi İlan Portalında belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Resmi İlan Portalını kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. İşbu Resmi İlan Portalının sahibi “Merkezefendi Mah. Mevlana Cad. No:140/A K. 5 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL” adresinde mukim BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan böyle kısaca "KURUM" olarak anılacaktır)’dür. Resmi İlan Portalıda sunulan ve işbu Kullanım Koşullarının Üçüncü maddesinde belirtilen hizmetler, KURUM tarafından sağlanmaktadır.

1.3. KURUM işbu Kullanım Koşullarını, Resmi İlan Portalında yer alan her tür bilgi ve İçeriği,  Kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Resmi İlan Portalında yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Resmi İlan Portalı hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde Resmi İlan Portalına erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve KURUM tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları internet sitesi üzerinden yayınlanarak; Resmi İlan Portalını kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR

2.1. Resmi İlan Portalı: www.ilan.gov.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan KURUM’un Hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

2.2. Kullanıcı: Resmi İlan Portalına erişen her gerçek veya tüzel kişi.

2.3. Üye: Resmi İlan Portalına üye olan ve Resmi İlan Portalı dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

2.4. Üyelik: Üye olmak isteyen Kullanıcının, Resmi İlan Portalındaki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin KURUM tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin KURUM tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. KURUM gerekli görmesi halinde Üyenin Üyelik statüsünü sona erdirebilir, Üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı Üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

2.5. Resmi İlan Portalı Üyelik Hesabı: Üyenin Resmi İlan Portalı içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda KURUM’a talepte bulunduğu, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Resmi İlan Portalı üzerinden eriştiği Üyeye özel internet sayfaları bütünü.

2.6. Resmi İlan Portalı Hizmetleri (Hizmet): Resmi İlan Portalı içerisinde Üyenin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla KURUM tarafından sunulan uygulamalardır. KURUM, Resmi İlan Portalı içerisinde sunulan Hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Resmi İlan Portalından Üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar Resmi İlan Portalında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

2.7. İçerik: Resmi İlan Portalında yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

2.8. Resmi İlan Portalı Arayüzü: KURUM ve Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve KURUM Veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları KURUM’a ait olan tasarımlar içerisinde Resmi İlan Portalı üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.9. Resmi İlan Portalı Veritabanı: Resmi İlan Portalı dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği KURUM’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. RESMİ İLAN PORTALINDA SUNULAN HİZMETLER

3.1. KURUM, kendisi ve Üyeler tarafından Resmi İlan Portalı Veritabanına yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle Resmi İlan Portalı Veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. KURUM, Resmi İlan Portalı içerisinde Kullanıcıların, ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. KURUM, Resmi İlan Portalı dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.4. KURUM, Resmi İlan Portalı dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Resmi İlan Portalı dahilinde erişilen İçerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KURUM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. RESMİ İLAN PORTALININ KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla Resmi İlan Portalı üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların Resmi İlan Portalı dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili KURUM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.2. Resmi İlan Portalı, KURUM ve Üyeler tarafından Resmi İlan Portalı Veritabanına yüklenen İçeriklerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. KURUM, Kullanıcılar tarafından görüntülenen ilan ve İçeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve İçerikler dolayısıyla KURUM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü KURUM’un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcılar kabul ve beyan etmektedir.

4.3. KULLANICI, Resmi İlan Portalı dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcılar, Resmi İlan Portalı dâhilinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, KURUM’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcılar, Resmi İlan Portalı dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya KURUM’un amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.6. KURUM Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. KURUM aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Resmi İlan Portalının hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. www.ilan.gov.tr.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, KURUM’un işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

4.7. KURUM, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.

4.8. Resmi İlan Portalı üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Resmi İlan Portalının Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; KURUM’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. KURUM, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Resmi İlan Portalı Arayüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, KURUM üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine KURUM tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; KURUM’un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Resmi İlan Portalının bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Resmi İlan Portalının iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Sitenin ve Resmi İlan Portalındaki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; KURUM’un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; KURUM, Kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. Resmi İlan Portalında verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan KURUM’un sorumlu tutulamayacağını Kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu Resmi İlan Portalı dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Resmi İlan Portalının (sınırlı olmamak kaydıyla Resmi İlan Portalı Veritabanı, Resmi İlan Portalı Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte KURUM’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) KURUM’a ait ve/veya KURUM tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, KURUM hizmetlerini, KURUM bilgilerini ve KURUM’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KURUM hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde KURUM tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde KURUM’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

5.2. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde KURUM tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde KURUM; KURUM hizmetleri, KURUM bilgileri, KURUM telif haklarına tabi çalışmaları, KURUM ticari markaları, KURUM ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. GİZLİLİK

6.1. KURUM, Resmi İlan Portalından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

6.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Resmi İlan Portalında çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, KURUM, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

6.3. KURUM Resmi İlan Portalı dâhilinde başka sitelere link verebilir. KURUM, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. KURUM, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini KURUM’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda KURUM, işbu "Gizlilik" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

    · Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik  v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

    · KURUM’un kullanıcılarla akdettiği sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

    · Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

    · Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

6.4. KURUM, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

6.5. KURUM, kullanıcılar ve kullanıcıların Resmi İlan Portalı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Resmi İlan Portalı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Resmi İlan Portalını hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

6.6. KURUM, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.

6.7. KURUM, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.

6.8. KURUM tarafından Resmi İlan Portalı dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, KURUM ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

6.9. KURUM, işbu Gizlilik hükümlerini dilediği zaman Resmi İlan Portalında yayınlamak suretiyle değiştirebilir. KURUM’un değişiklik yaptığı Gizlilik hükümleri Resmi İlan Portalında yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

7.1. KURUM, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda Resmi İlan Portalında ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. MÜCBİR SEBEPLER

8.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde KURUM’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve KURUM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

9.1. İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde BAKIRKÖY Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. YÜRÜRLÜK VE KABUL

10.1. İşbu Kullanım Koşulları KURUM tarafından Resmi İlan Portalında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Resmi İlan Portalını kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.