KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

  132 Adet İlan
 • Meydan tahmil tahliye ve pancar yüzdürme hizmeti alınacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
  • Meydan tahmil tahliye ve pancar yüzdürme hizmeti alınacaktır
    
   KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN00860429 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2018/441428
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaşı v.b. işletme malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli aralıklara taşınması. İşletme malzemeleri ve pancarın işlenmesi sonucu oluşan atıkların biriktirilmeden idarece belirlenen yerlere taşınması, tarif edilen şekilde istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi.
   İşin Yapılacağı Yer
   Kastamonu Şeker Fabrikası
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   24.09.2018 10:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
   İhale Usulü
   T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı
 • Ambalajlama, işletme ve temizlik hizmeti alınacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
  • Ambalajlama, işletme ve temizlik hizmeti alınacaktır
    
   KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN00858845 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2018/433410
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 9 Kişi - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi - Fabrika Temizlik İşleri Hizmet Alımı : 30 Kişi
   İşin Yapılacağı Yer
   Kastamonu Şeker Fabrikası
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   21.09.2018 14:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
   İhale Usulü
   T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı
 • Personel taşıma hizmeti alınacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
  • Personel taşıma hizmeti alınacaktır
    
   KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN00857363 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2018/424323
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   6 Ay süresince; Kastamonu - Fabrika Güzergahı (6 Küçük Otobüs ile) : 3000 Sefer, Kastamonu - Fabrika Güzergahı (1 Midibüs ile) : 450 Sefer, Taşköprü - Fabrika Güzergahı (2 Küçük Otobüs ile) : 700 Sefer Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   24.09.2018 14:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii / Kastamonu
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı
 • Laboratuvar hizmeti alınacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
  • Laboratuvar hizmeti alınacaktır
    
   KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN00855984 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2018/422063
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   - Pancar Analiz Laboratuvarı için pancar getiren çiftçi araçlarından numune alınıp % fire ile % polar şeker varlığının tespiti; - Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı için numune alınması ve analizlerinin yapılması işidir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Kastamonu Şeker Fabrikası
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   17.09.2018 14:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
   İhale Usulü
   T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı
 • Personel hizmeti alınacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
  • Personel hizmeti alınacaktır
    
   KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN00855566 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2018/420723
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   21 Kişi ile 2018-2019 kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından çiftçilere dağıtılacak olan istihkak küspenin bir düzen içinde dağıtımı, pancar kuyruğunun ve istihkak fazlası küspenin belli bir nizam içinde satışı, pancar nizamiyede bekleyen araçların şikâyete mahal vermeden intizam içinde sıralanması, pancar kuyruğu ve istihkak fazlası küspenin satışından elde edilen tahsilatın veznemize gün içinde teslimatı, tartım yapılan kantarların günlük temizliğinin yapılması işleridir.
   İşin Yapılacağı Yer
   Kastamonu Şeker Fabrikası
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   14.09.2018 14:00
   İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
   Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
   İhale Usulü
   T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı
 • Personel hizmeti alınacaktır
   
  Kastamonu - KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI
  • Personel hizmeti alınacaktır
    
   KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI - Kastamonu
   BİK İlan No Şehir
   ILN00855091 Kastamonu
   İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
   İhale Kayıt No
   2018/418531
   Niteliği, Türü ve Miktarı
   Kastamonu Şeker Fabrikası Personel Servisindeki işlerin 6 Ay boyunca 5 kişi ile yürütülmesi işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
   İhale ve Teklif Açma Tarihi
   07.09.2018 14:00
   İhale Usulü
   4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
   İhale Türü
   Kiralama ve Hizmet Alımı