Tebligat İlanları

Tebligat; resmi kurumlar tarafından özel ya da tüzel kişilere resmi ve hukuki işlemler hakkında bilgilendirme ve haber amacıyla gönderilen evraktır.

İlanen Tebligat

Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.

Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir, tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır. Adresi meçhul olanlara İlanen Tebligat yapılır.

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir. İlan, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca; kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Gerek görülen hallerde ikinci kez ilan yapılabilir. Bu durumda iki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamayacağı gibi ikinci ilan yabancı memleket gazetelerinde de yayınlatılabilir.

Adli ilan ve tebligatları takip etme

Türkiye'nin ilan portalı ilan.gov.tr aracılığıyla ülkemizdeki Yargı organlarının, mahkemelerin, icra müdürlüklerinin ve kamu kurum/kuruluşlarının ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda gazetelerde  ilan edilen tebligat ilanlarını takip edebilirsiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda yayınlanması gereken ilanen tebligatları da Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. 

Kurumsal tebligatları takip etme

Resmi ilan portalında, sadece kamu idaresinin değil, özel kurum ve kuruluşların ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük gereği gazetelerde ilan edilmesi gereken (Çed toplantısı, genel kurul, tasfiye,vb) ilanları ve kamuoyunu ilgilendiren kurumsal duyuruları da yayınlanmaktadır. Kurumumuz görev alanındaki gazetelerde ilan edilen kurumsal tebligat ve duyuruları da resmi ilan portalından takip edebilirsiniz.

Adli ilan ve tebligatlar ile Kurumsal tebligat ve duyurular gazeteler ile eş zamanlı olarak yayınlandığı günden itibaren ilanda belirtilen sürelerde ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda resmi ilan portalında  yayınlanmaktadır.   

Konkordato ve mühlet İlanlarını takip etme 

İcra ve İflas Kanununun 285 inci maddesi uyarınca Basın İlan Kurumu resmi ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlatılması gereken konkordato ve mühlet ilanlarınızı, bu ilanlar için internet sitemizde özel olarak oluşturulan Konkordato ve Mühlet İlanları sayfamızdan takip edebilirsiniz.