150 bin liralık maddi yardım yapılacak

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda, önceki yıllarda olduğu gibi, 2017 yılında da Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere toplam 150 bin Türk Lirası maddi destekte bulunulmasını kabul etti.

Alınan karar uyarınca söz konusu destekten yararlanmak için müracaat edecek gazetelerin aşağıda yer alan şartları taşıması ve istenilen belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

1- Yapılacak yardımlardan münhasıran Lozan Barış Antlaşması kapsamındaki Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarınca çıkarılan gazetelerin yararlanması,

2- Yardımdan yararlanacak gazetenin en az 10 yıldan beri kendi dilinde veya Türkçe yayınlanması,

3- Yardımdan yararlanacak gazetenin günlük veya haftalık olarak yayınlanması,

4- Yardımdan yararlanmak isteyen gazetenin en geç 15 Aralık 2017 tarihine kadar Kuruma dilekçeyle müracaat etmesi ve dilekçe ekinde gazeteye ait mevkute beyannamesi, cumhuriyet savcılığı alındı belgesi ile son yayına ait bir adet nüshasının bulundurulması.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.