718 aracın zorunlu trafik sigortası yaptırılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait araçların 2020 yılı zorunlu trafik sigortası yaptırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 30 Ekim 2019 tarihinde saat 11:00'de Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No:53 Eskişehir adresinde yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız