Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden ön yeterlilik ihalesine davet

Anadolu Üniversitesinin 11 adet Film Yapımı E-Sertifika Programı Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/f maddesi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 19.maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecek. 

İhale, 28 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30'da Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı Eskişehir adresinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız