Anadolu Üniversitesinden ön yeterlilik ihalesine davet

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Gerçek Zamanlı Film Yapım Yazılımı ve Eğitim Hizmeti Alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/f maddesi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1 Aralık 2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasların 19.maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecek.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecek.

Ön yeterlilik değerlendirmesi, 29 Ocak 2020 tarihinde saat 14:30'da Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı Eskişehir adresinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız