Ankara Kalkınma Ajansından proje teklif çağrısı ilanı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yer alan üç ayrı mali destek programı ile toplam 25.000.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacak.

İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi, Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ile  Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Yenilikçilik Mali Destek Programları kapsamında proje başvuruları yapılabilecek.

Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız