Erciyes Üniversitesinin Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi kiraya verilecek

Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür Otel ve Yaşam Merkezi demirbaşlarıyla birlikte Erciyes Üniversitesi öğrencileri, personelleri ve gelen ziyaretçilerin sosyal faaliyet ve ihtiyaçlarını karşılamaları ve elde edilen gelirin Üniversitenin eğitim, öğretim ve sosyal hizmetlerinde kullanılması amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarıldı.

İhale, 18 Aralık 2019 tarihinde saat 14:00'te Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak.

İhale şartnamesi ve ekleri Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir.

Erciyes Üniversitesinin ilanına ulaşmak için tıklayınız