Güllük Dalyanı için ihaleye çıkılıyor

Milas İlçesindeki Güllük Dalyanı'nın ıslah amaçlı ve verimliliğin arttırılarak, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için projeye dayalı olarak 7 yıllığına kiraya verilebilmesi amacıyla ön izin başvuruları (proje özeti) kabul edilecek.

İsteklilerin, İlk İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde proje özeti ile birlikte Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız