İSMEP Projesi kapsamında yapım işi ihalesi

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlanması amacıyla oluşturulan ve Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Bankası’ndan sağlanan kredi ile finanse edilen ISMEP Projesi kapsamında "Kamu İdari Binaları Yeniden Yapım İkmal İnşaatı"  yapım işi ihale edilecek.

İsteklilerin tekliflerini 8 Kasım 2019 günü saat 14:00’e kadar İPKB ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız