Kars'ta şehir içi toplu taşıma hattı kiraya verilecek

Kars Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki güzergahlarda Toplu Taşımacılık Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre rotasyonlu olarak asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 81  adet araca (Özel Halk Otobüsü) 10 yıl süreliğine çalışma hakkı verilmesi işi  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek kiralanacak.

İhale, 2 Haziran 2020 günü saat 10:00’da Kars Belediye Başkanlığı, Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi No:19 adresindeki binasında bulunan İhale Salonunda yapılacak.

Kars Belediye Başkanlığının ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız