Kayseri Ulaşım A.Ş.'den reklam ihalesi

Kayseri Ulaşım A.Ş. bünyesinde mevcut 642 adet raylı sistem araçları, 233 adet otobüs, raylı sistem hattı üzerindeki 1.200 adet katener direklerinde bulunan sabit reklam alanları, tramvay istasyonlarındaki 327 adet turnike reklam alanları, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

İhale, 26 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:00’te Kayseri Büyükşehir Belediyesi 325 nolu ihale odasında yapılacak.

İstekliler,  26 Ağustos 2019 günü saat 14:00’e kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Kanunun 37'nci  maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız