Kültür ve Turizm Bakanlığından kamu taşınmazı tahsis duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Ardahan, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta kamu taşınmazları,  Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerilerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.

Girişimcilerin, 4 Kasım 2019 günü saat 16:30’a kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Bakanlığın Genel Evrağına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06490 Emek Çankaya-Ankara adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız