Orman Genel Müdürlüğü film ve kamu spotu yaptıracak

Orman Genel Müdürlüğünün film ve kamu spotu yaptırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

4 Kalem muhtelif özelliklerde film ve kamu spotu yaptırılması hizmet alımı ihalesi, 11 Haziran 2020 tarihinde saat 10.30'da Orman Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında yapılacak.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız