Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden  18 - 24 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız