Sağlık Bakanlığından ilk defa ve yeniden atama kurası

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Kura başvuruları  18 - 25 Şubat 2019 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.

2019 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanına ulaşmak için tıklayınız